Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

χαμήλωσε
χαμήλωσε, από ψηλά δεν ζωγραφίζονται τα όνειρα....